Warunki użytkowania Portalu Eventioo (eventioo.com)

obowiązujące od 15.02.2024r

I. Definicje:

 1. „Portal” oznacza Portal internetowy o nazwie Eventioo.
 2. „Użytkownik” oznacza osobę korzystającą z Portalu Eventioo.
 3. „Wydarzenie” oznacza planowane lub organizowane zdarzenie, które może być tworzone, edytowane i zarządzane za pomocą Portalu Eventioo.

II. Akceptacja warunków:

 1. Korzystając z Portalu Eventioo, użytkownik zgadza się na postanowienia niniejszego regulaminu oraz Politykę Prywatności.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Portalu.

III. Zakres usług:

 1. Portal Eventioo umożliwia użytkownikom planowanie, organizowanie i zarządzanie wydarzeniami poprzez interaktywny interfejs.
 2. Usługi świadczone przez portal mogą być ulepszane, zmieniane lub zawieszane w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

IV. Rejestracja i konto użytkownika:

 1. Użytkownik może założyć konto w Portalu poprzez podanie wymaganych informacji, w tym adresu e-mail i hasła.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta oraz hasła i nie może udostępniać ich osobom trzecim.
 3. Portal Eventioo zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta użytkownika w przypadku naruszenia postanowień regulaminu.

V. Odpowiedzialność:

 1. Portal Eventioo nie ponosi odpowiedzialności za treść wydarzeń tworzonych przez użytkowników.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe korzystanie z Portalu oraz za treść udostępnianą i przesyłaną za pośrednictwem Portalu.
 3. Portal Eventioo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niedostępności lub awarii Portalu.

VI. Chat Tawk.io:

 1. Portal Eventioo może wykorzystywać chat Tawk.io do komunikacji pomiędzy użytkownikami oraz z obsługą techniczną.
 2. Użytkownik korzystający z chatu Tawk.io zobowiązuje się do przestrzegania zasad kultury osobistej i nie może publikować treści obraźliwych, niezgodnych z prawem ani naruszających praw innych użytkowników.
 3. Administracja chatu Tawk.io zastrzega sobie prawo do moderacji treści publikowanych przez użytkowników oraz do tymczasowego lub stałego wykluczenia użytkowników łamiących regulamin.
 4. Portal Eventioo oraz dostawca usługi chatu Tawk.io nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników, jednak podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu korzystania z chatu.

VII. Prawa autorskie:

 1. Wszystkie prawa autorskie do Portalu Eventioo oraz jej treści należą do właściciela Portalu.
 2. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści Portalu bez zgody właściciela.

VIII. Zmiany w regulaminie:

 1. Portal Eventioo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Zmiany w regulaminie będą publikowane w Portalu i wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Portalu Eventioo będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od daty opublikowania i dotyczy wszystkich użytkowników Portalu Eventioo.
 3. Regulamin chatu Tawk.io stanowi integralną część ogólnego regulaminu Portalu Eventioo.
 4. W przypadku konfliktu między postanowieniami regulaminu Portalu a regulaminem chatu Tawk.io, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Portalu.

Dziękujemy za korzystanie z Portalu Eventioo. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem support@eventioo.com.